סייד קשוע - פחדן מילדותיצירת קשר

דורית
doritzim@netvision.net.il

טלפון - 054-4606699-
Documentery film, Sayed, Kashua, Dorit, Zimbalist, Jerusalem, Arab, Writer, Israel, Political, Scared, , דורית, פוליטי, צימבליסט, סרט, סייד קשוע, פחדן מילדות, קשוע, סופר, תסריטאי, ערבי-ישראלי,